A történet

Az IB, azaz International Baccalaureate Svájcban alapított (1968) non-profit szervezet, melynek célja, hogy magas szintű, egységes nemzetközi oktatási formát hozzon létre világszerte. Elsőként a nemzetközi érettségi programot vezették be (16-19 korosztály számára), majd a 11-16 éves korosztály számára dolgozták ki a Middle Years Programot, később pedig a 3-12 évesek számára az Elementary Years programot.

Nemzetközi érettségi program (Diploma Program)

Olyan kétéves képzés, melynek végén a diákok nemzetközi érettségi vizsgát tesznek.

A diákok ebben a képzési formában hat tantárgycsoportból választanak:

  1. nyelv és irodalmi tanulmányok, 
  2.  idegen nyelv,
  3.  egyén és társadalom,
  4.  természettudományok,
  5.  matematika,
  6. művészetek

Ezen kívül három követelmény a kétéves képzés alatt:

  1. Egy kb. 4000 ezer szavas, egyéni kutatómunkát igénylő dolgozat írása (Hosszú esszé)
  2. Tudáselméleti képzés,  mely segíti a diákokat a tanulásban és környezetünk jobb megértésében
  3. Két év alatt a tanórákon kívül legalább 150 óra sport, kreatív tevékenység vagy önkéntes segítő munkában történő részvétel. 

EGYETEMI felvétel

Az itt szerzett diploma mára népszerű és elfogadott az világ 150 országának egyetemein. Elfogadja többek között az angliai Oxford, a németországi Humboldt, az amerikai Harvard és a franciaországi Sorbonne. Jelenleg az IB diploma az egyik legversenyképesebb középiskolai végzettség világszerte. 

Miben más az IB?

Az IB képzése célja nemcsak, hogy egy versenyképes érettségit szerezzenek a diákok, hanem az is, hogy értelmes, kritikus gondolkodású, nyitott világszemléletű és felelős diákok kerüljenek ki az iskolából.

A képzés során a diákok készségeket fejlesztenek, megtanulnak tanulni, gondolkodni, összefüggéseket átlátni, kérdéseket feltenni. Átlátják az egyén szerepét a társadalomban, önkéntes programokban történő részvétellel megtanulnak visszaadni, segíteni.

Globális világszemléletet, és program során az élethosszig tartó tanulásra való igényt is elsajátítják.

Kutatómunka írásával, önálló tanulás képességével az egyetemi évekre is felkészülten érkeznek az itt végzett fiatalok.

IB iskolák

A világban jelenleg 4940 IB iskola működik. Magyarországon hét intézménynek van jogosultsága a képzésre. Ahhoz, hogy az adott iskola IB programot indíthasson, az IB által előírt feltételeknek kell megfelelniük, szakképzett tanárokat kell alkalmazniuk.

Megtanulnak összefüggéseket átlátni, kutatómunkákat írni és kritikusan gondolkodni.
Az IB-n végzett diákok összességében jobban teljesítenek.

Mik az előnyei a diákok számára?

Megtanulnak önállóan gondolkodni és tanulni.

A világ legjobb egyetemeire való bejutás esélye nagyobb lesz.

Kulturálisan nyitottabbá válnak egy második idegen nyelv elsajátításával.

Nemzetközi közösség tagjai lesznek. Az IB Alumni programnak köszönhetően, felvehetik a kapcsolatot a világ más országaiban végzett diákokkal.

Összességében elmondható, hogy az IB-t végzett diákok jobban teljesítenek.

 

A YOURWAY és az IB

A YOURWAY által kínált országok szinte mindegyikében tudunk ajánlani IB iskolákat. Partneriskoláink között szerepelnek magán, illetve állami iskolák is. Bárhol is legyen a világon az iskola, az oktatás nyelve mindig az angol, a francia vagy spanyol .

A programba történő felvétel feltételekhez kötött. A diákoknak meg kell felelniük egy matematika és angol teszten. Ezt követően az iskola képviselője skype-on is elbeszélget a jelentkezővel, hogy felmérje angol nyelvtudását, motivációját.

Ha érdekli Önt a lehetőség, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot és szívesen ajánlunk iskolákat, valamint segítünk a felvételi eljárásban!

Összefoglaló filmet az IB programról itt lehet megnézni.